Categories
Việc làm

Tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị bếp công nghiệp, điện lạnh

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc