Categories
Việc làm

Tuyển gấp kỹ sư thiết kế viễn thông

– Khảo sát, thiết kế các công trình viễn thông, các hệ thống viễn thông inbuilding; – Thiết kế bản vẽ thi công cơ sở hạ tầng viễn thông (cable, ngầm hóa, catv…) bằng phần mềm thiết kế chuyên dụng; – Làm việc theo qui trình, quy định của công ty; – Đảm bảo những yêu cầu cao về công việc cũng như deadline của công việc

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc