Categories
Việc làm

tuyển dụng NHÂN VIÊN KHO HÀNG- lao động phổ thông

– Dán tem, in tem bảo hành – Đóng gói hàng theo đơn – Phụ sắp xếp hàng hóa vào kho – Làm theo lệnh điều động của chủ kho và chủ quản sản xuất, cấp trên

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc