Categories
Việc làm

Nhân viên Kinh Doanh

Đảm bảo an ninh an toàn cho người vÀ TÀI SẢN tại mục tiêu. Giams sát tuần tra, Phòng cháy chữa cháy. Giams sát các hoạt động ra vào của người và phương tiện giữ xe, chủ động phát hiện và phòng tránh các trường hơp gây bất lợi tại mục tiêu trưc…

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc