Categories
Việc làm

NHAN VIEN CHỨNG TU, NHAN VIEN CHAM SOC KHACH HANG LOGISTICS

• Đối với hàng xuất : Liên hệ khách hàng và đại lý, làm chứng từ hàng xuất, theo dõi hàng hóa đến khi giao hàng tại cảng đích, làm báo giá, lấy booking, báo cáo và các vấn đề liên quan tới viêc xuất hàng.
• Đối với hàng nhập : Làm D/o , debit note, trình MNF,theo dõi hàng hóa , liên hệ khách hàng và đại lý, làm báo giá, báo cáo và các vấn đề liên quan tới hàng nhập.
• Thường xuyên cập nhật thông tin cho khách hàng về chuyến hàng đang thực hiện
• Báo cáo cho Trưởng bộ phận các khiếu nại, than phiền của khách hàng .
• Phối hợp với nhân viên kinh doanh và các bộ phận liên quan giải quyết các sự việc phát sinh trong quá trình vận chuyển

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc