Categories
Việc làm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

+Nhận điện thoại và giải đáp thắc mắc, tư vấn về thông tin cho khách hàng. + Gọi điện thoại thăm dò, khảo sát nhu cầu khách hàng và sắp xếp cuộc hẹn. + Tư vấn và hoàn tất hồ sơ thủ tục cho khách hàng cá nhân. + Hỗ trợ các công việc khác của phòng kinh doanh khi được yêu cầu. + Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc