Categories
Việc làm

Kỹ Sư Tender

– Đọc quy cách kỹ thuật và bản vẽ – Thiết kế, tính khối lượng vật tư – Lập báo giá nộp khách hàng

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc