Categories
Việc làm

Kinh doanh bất động sản

– Trực tiếp thực hiện các công việc tư vấn, giao dịch Bất Động Sản. – Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng. – Triển khai bán và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dự án của Công ty. – Tìm hiểu, thu thập thông tin thị trường, thông tin mua bán bất động sản – Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục mua bán – Phối hợp với các nhân viên trong Sàn và trong Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc