Categories
Việc làm

Kiến trúc/Thiết kế


– Trực tiếp thiết kế tủ bếp
– Giám sát , quản lý chất lượng, tiến độ các công trình (theo dõi công việc các đội thợ Gỗ-Sơn bả-Thạch cao-Điện nước…., báo cáo tiến độ theo từng giai đoạn).
– Bàn giao, lắp đặt các dòng thiết bị, phụ kiện nội thất không gian bếp, tủ áo (được công ty đào tạo)
– Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc