Categories
Việc làm

Giám Đốc Miền Cắp Cao

+ Tổ Chức Tuyển Dụng Gsbh. Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc Trong Lĩnh Vực Sơn Nước Tối Thiểu 02 Năm.
+ Thời Gian Tổ Chức Tuyển Dụng Trong 01 Tháng.
+ Tối Thiểu 70% Số Lượng Nhân Sự Tuyển Vào Làm Việc Đáp Ứng Mục Tiêu Kinh Doanh Theo Định Biên

10 Người + Nhân Sự Đầu Vào Sau Khi Tuyển Dụng Phải Có Sự Đánh Giá Của Ban Tgđ Về Các Tiêu Chí: Kinh Nghiệm Làm Việc, Năng Lực Làm Việc Và Các Điều Kiện Kèm Theo
+ Tổ Chức Tư Vấn Và Mở Mới Npp Trong Địa Bàn Triển Khai.
+ Mỗi Npp Có Đơn Hàng Đầu Tiên Tối Thiểu 50 Triệu + Tháng 1: 05 Npp/ 01 Tháng
+ Tháng 2: 08 Npp/ 01 Tháng
+ Từ Tháng Thứ 3 Trở Đi: > 10 Npp/ 01 Tháng.

Đáp Ứng Mục Tiêu Doanh Thu Hàng Tháng. Hàng Quý, Hàng Năm + Doanh Thu Tháng 1: >= 250 Triệu.
+ Doanh Thu Tháng 2: >= 400 Triệu.
+ Lũy Kế Doanh Thu Theo Tháng >= 20%.
+ Lũy Kế Doanh Thu Theo Quý > 30%.
+ Liên Tục Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Trong Hệ Thống Do Mình Phụ Trách Quản Lý
+ Tổ Chức Các Cuộc Họp Hàng Tháng Đối Với Nhân Sự Thị Trường Để Tổ Chức Bán Hàng Và Điều Chỉnh Hệ Thống. + Mỗi Tháng Tiếp Nhận Tối Thiểu 10 Nhân Sự Mới.
+ Mỗi Tháng Tối Thiểu 01 Lần.
+ Lập Kế Hoạch Tổ Chức Kinh Doanh Hàng Tháng, Hàng Quý, Hàng Năm Trình Ban Tgđ.
+ Nghiên Cứu Các Kế Hoạch, Chiến Lược Phát Triển Hệ Thống Để Tham Mưu Cho Ban Tgđ.
3. Chế Độ Lương Thưởng Đối Với Gđm:
– Chế Độ Lcb: 20. 000. 000 Vnđ/ 01 Tháng.
– Chế Độ Lương Dt: 1%/ Tổng Doanh Thu.
– Chế Độ Phụ Cấp Công Tác: 0.5%/ Doanh Thu.
– Thời Gian Thử Việc: 02 Tháng.
– Chế Độ Lương Thử Việc: 80%/ Lcb.

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc