Categories
Việc làm

CTV Telesales Triển Lãm Ô Tô Quốc Tế Việt Nam 2017

Gọi điện thoại theo data có sẵn, thuyết phục khách hàng đặt chỗ ki ốt trong triển lãm ô tô quốc tế 2017

Nội dung bóc tự động bằng phần mềm từ Nội dung gốc