Công Ty Cổ Phần Hòa Bình 68

Hoa Binh 68 Joint Stock Company
Công Ty Cổ Phần Hòa Bình 68 – Hoa Binh 68 Joint Stock Company có địa chỉ tại Tổ Thác Giềng, Phường Xuất Hoá, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn. Mã số thuế 4700268024 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Bắc Kạn
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Cập nhật: 2 giờ trước